[ THÔNG BÁO ] PHẢN HỒI THÔNG TIN BÀI BÁO PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA TẠI SIÊU THỊ UBGMART HÀ NỘI
  • [ THÔNG BÁO ] - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH HOÀN XU CHO KH - GIÁ TRỊ QUY ĐỔI XU Xem chi tiết
  • [ THÔNG BÁO ] PHẢN HỒI THÔNG TIN BÀI BÁO PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA TẠI SIÊU THỊ UBGMART HÀ NỘI Xem chi tiết
  • Cần giúp đỡ? Hãy gọi:   028.710.20222
Tất cả danh mục
Thương mại điện tử

Tham quan chuỗi siêu thị thông minh UBGMart4.0 - Tích điểm tiêu dùng 40%

Tham quan chuỗi siêu thị thông minh UBGMart4.0 - Tích điểm tiêu dùng 40%

Trong những năm gần đây, giới kinh doanh tại Việt Nam ngày càng nhắc đến nhiều hơn thuật ngữ “Hệ sinh thái doanh nghiệp” (Business Ecosystem), một phần là bởi chúng có thể mở ra những tiềm năng mới cho các sản phẩm, dịch vụ có sẵn của công ty.

Đây cũng là xu thế phát triển tất yếu của môi trường kinh doanh trong thời đại 4.0. Thay vì xây dựng Hệ sinh thái đa sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đã đi trước đón đầu với lựa chọn xây dựng Hệ sinh thái đa ngành.

Hệ thống chuỗi siêu thị UBGMART4.0 của doanh nhân Nguyễn Thanh Bình mà chúng tôi muốn giới thiệu sau đây là một hướng đi đa ngành, rộng, mở như thế...- Ứng dụng UBG - Tiêu dùng thông minh - Tiết kiệm 40%

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DBbMwK5cU7k&t=6s