0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Chào mừng bạn đến với UBGMart 4.0

THỎA THUẬN CỘNG TÁC VIÊN

       I.  GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế UBG thành lập vào năm 2019, là chủ sở hữu của website: ubgmart.com và đối tác chiến lược của IBG USA, LLC chủ sở hữu của App UBG, Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm đời sống. Để tạo nên sự tiện lợi và phù hợp với mọi bộ phận người tiêu dùng, Chúng tôi đã phát triển cả hai kênh bán hàng là truyền thống và online.

 2. Mục tiêu trong tương lai là tạo dựng nên một hệ sinh thái đa dạng để cộng đồng có thể sử dụng nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chính vì vậy, các sản phẩm được bán trên hệ thống UBG là những sản phẩm được chọn lọc và đảm bảo bình ổn giá so với thị trường. Hiện tại để đáp ứng nhu kinh doanh ngày càng mở rộng, Chúng tôi cần nhiều Bạn đồng hành để cùng hợp tác và làm việc, do đó Chúng tôi triển khai Chương trình “Cộng Tác Viên Kinh Doanh Cùng UBGMart”.

       II.     NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Chúng tôi chân thành cảm ơn Bạn đã quan tâm đến chương trình “Cộng tác viên kinh doanh cùng UBGMart” của Chúng tôi. Trước khi đăng ký tài khoản Cộng tác viên hoặc trở thành Cộng tác viên chính thức của UBGMart, vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận cộng tác viên này để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

 2. Khi Thỏa thuận cộng tác viên có sự chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung…Chúng tôi sẽ thực hiện việc đăng tải lên Webiste/App UBG. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi Bạn tiếp tục sử dụng tài khoản Cộng tác viên sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 3. Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Website/App UBG, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản của Thỏa thuận này và các quy định khác có liên quan của Chúng tôi cũng như quy định của pháp luật (Gọi chung là “Bạn”/”Cộng tác viên”)

 4. Nếu Bạn không đồng ý với những điều khoản Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng dịch vụ/cộng tác thành Cộng tác viên của Chúng tôi.

 5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập của Bạn tới Trang UBGMart hoặc Dịch vụ theo quy định pháp luật và điều khoản dịch vụ của Chúng tôi.

      III.     NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH HỢP TÁC

 1. Chúng tôi chân thành cảm ơn Bạn đã quan tâm đến chương trình “Cộng tác viên kinh doanh cùng UBGMart” của Chúng tôi. Trước khi đăng ký tài khoản Cộng tác viên hoặc trở thành Cộng tác viên chính thức của UBGMart, vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận cộng tác viên này để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

 2. Khi Thỏa thuận cộng tác viên có sự chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung…Chúng tôi sẽ thực hiện việc đăng tải lên Webiste/App UBG. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi Bạn tiếp tục sử dụng tài khoản Cộng tác viên sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 3. Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Website/App UBG, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản của Thỏa thuận này và các quy định khác có liên quan của Chúng tôi cũng như quy định của pháp luật (Gọi chung là “Bạn”/”Cộng tác viên”)

 4. Nếu Bạn không đồng ý với những điều khoản Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng dịch vụ/cộng tác thành Cộng tác viên của Chúng tôi.

 5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập của Bạn tới Trang UBGMart hoặc Dịch vụ theo quy định pháp luật và điều khoản dịch vụ của Chúng tôi.

      IV.    QUYỀN LỢI CỦA CỘNG TÁC VIÊN

ANH CHINH SACH
     V.     THANH TOÁN

 1. Lương/Hoa hồng/thưởng (UP) của Bạn sẽ tự động về chuyển về tài khoản App UBG của Bạn, Bạn có quyền sử dụng điểm UP này để tiêu dùng ngay lập tức.

 2. Doanh thu (VNĐ) của Bạn sẽ được tự động cập nhật trong Tài khoản Cộng tác viên trên website của Bạn.

Bạn có quyền yêu cầu rút tiền 02 lần trên tháng: Vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng. Chúng tôi sẽ duyệt lệnh rút tiền của Bạn trong vòng 48h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu rút tiền từ hệ thống, nhưng đảm bảo số tiền rút tối thiểu 200.000 đồng/lần rút (người nhận chịu phí chuyển khoản).

 

      VI.     ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC

 1. Địa điểm: Tự do hoặc có tại địa điểm làm việc của Cộng tác viên.

 2. Thời giờ làm việc: Tự do.

 3. Cộng tác viên tự trang bị cho mình các dụng cụ và phương tiện cần thiết đi lại để phục vụ cho công việc của mình.

     VII.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI

      1.     Quyền của Chúng tôi:

 1. Yêu cầu Cộng tác viên tuân thủ các quy định, quy trình do Chúng tôi ban hành liên quan đến hoạt động của cộng tác viên và hoạt động bán sản phẩm, dịch vụ.

 2. Quy định các điều kiện Cộng tác viên phải đáp ứng để được hưởng thù lao cộng tác viên.

 3. Có quyền kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Thỏa thuận này; được quyền áp dụng các chế tài xử lý nếu Cộng tác viên có sai sót, vi phạm các quy định của Chúng tôi và/hoặc Thỏa thuận này.

 4. Được thu hồi toàn bộ trang thiết bị, ấn phẩm,... đã cung cấp cho Cộng tác viên trong quá trình thực hiện Thỏa thuận (nếu có).

 5. Không chịu trách nhiệm về các tranh chấp, hậu quả do Cộng tác viên, nhân sự của Cộng tác viên gây ra với khách hàng hoặc Bên thứ ba trong quá trình Cộng tác viên thực hiện Thỏa thuận này.

 6. Giữ lại khoản tiền thuế thu nhập cá nhân và kê khai, nộp thay cho Cộng tác viên theo quy định của pháp luật (nếu có).

 7. Hạn chế một số chức năng, khóa truy cập vào tài khoản, tạm ngừng cung cấp dịch vụ, xóa tài khoản…của Cộng tác viên khi hai Bên xảy ra tranh chấp hoặc Cộng tác viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp, sai phạm đó được giải quyết, khắc phục hoặc chấm dứt.

 8. Trong mọi trường hợp Chúng tôi có căn cứ cho rằng Cộng tác viên vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách trên Webiste/App, Cộng tác viên có hành vi gian lận trong quá trình bán hàng, gây thiệt hại hoặc rủi ro cho Chúng tôi và khách hàng, Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác, không hoàn trả các khoản phí tổn (nếu có) cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại.

        2. Nghĩa vụ của Chúng tôi:

 1. Thực hiện đầy đủ nội dung công việc đã cam kết trong Thỏa thuận này.

 2. Cung cấp đầy đủ các ấn phẩm, tài liệu, văn bản, quy trình, quy định nghiệp vụ có liên quan (nếu có) để tạo điều kiện cho Cộng tác viên thực hiện công việc.

 3. Cung cấp các văn bản, giấy tờ, thẻ, phù hiệu,... (nếu có) để hỗ trợ Cộng tác viên trong hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.

 4. Xây dựng các quy trình, quy định cần thiết để triển khai các công việc theo Thỏa thuận với Cộng tác viên. Trong trường hợp cần thiết, Chúng tôi có nghĩa vụ tập huấn về dịch vụ, hướng dẫn nghiệp vụ cho Cộng tác viên theo quy trình, quy định về cung cấp dịch vụ, sản phẩm và các hoạt động khác của Chúng tôi.

 5. Thanh toán doanh thu/hoa hồng…cho Cộng tác viên.

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

      1.     Quyền của Cộng tác viên

 1. Nhận đầy đủ hoa hồng/doanh thu theo thỏa thuận.

 2. Không đóng bất kỳ khoản chi phí nào khi tham gia Cộng tác viên.

 3. Được chủ động tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để tiếp xúc, trao đổi, đàm phán tư vấn, giới thiệu Sản phẩm của Chúng tôi với khách hàng.

 4. Được sử dụng hình ảnh, logo thương hiệu của Chúng tôi vào hoạt động hoạt động marketing và quảng bá Sản phẩm.

 5. Được quyền chủ động về thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện công việc phù hợp với quy định của pháp luật.

 6. Được Chúng tôi hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết, cung cấp các thông tin, tài liệu, văn bản, các chương trình khuyến mại, thay đổi giá cước và các quy trình, nghiệp vụ,... liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ.

       2.      Trách nhiệm của Cộng tác viên

 1. Tự chịu trách nhiệm về pháp lý trong mọi hoạt động của mình khi thực hiện Văn bản thỏa thuận này.

 2. Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc, giới thiệu Sản phẩm và các hoạt động khác trung thực, rõ ràng, minh bạch và theo đúng các quy định của Thỏa thuận này và pháp luật.

 3. Giữ gìn, bảo quản, không cho người khác sử dụng các vật dụng, tài liệu và các tài sản khác do Chúng tôi cung cấp (nếu có) bao gồm: thẻ, phù hiệu, đồng phục và các vật dụng cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Cộng tác viên.

 4. Không tiến hành quảng bá, kinh doanh, phân phối Sản phẩm bằng hình thức SPAM, gian lận như cheating, hacking,...; Không quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các kênh vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kênh bị tranh chấp và/hoặc các hình thức không được pháp luật cho phép hoặc chưa quy định rõ ràng.

 5. Đảm bảo thái độ làm việc tích cực, đúng quy định, giao tiếp lịch sự, không làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của Chúng tôi.

 6. Tổng hợp, thông báo và cung cấp cho Chúng tôi các yêu cầu, ý kiến, góp ý của khách hàng về Sản phẩm của Chúng tôi (nếu có).

 7. Không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác các thông tin về bí mật kinh doanh, thông tin về dịch vụ của Chúng tôi, thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi khi chưa nhận được sự đồng ý của Chúng tôi.

 8. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí và các chi phí khác liên quan (nếu có) đến quá trình thực hiện Thỏa thuận này.

 9. Không được thực hiện/Nghiêm cấm thực hiện hành vi kích động/lôi kéo Cộng tác viên của Chúng tôi để sang làm việc/hợp tác cho đơn vị khác, hoặc đối thủ cạnh tranh của UBG.

 10. Không được thực hiện việc cung cấp thông tin không trung thực về Chúng tôi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của Chúng tôi.

 11. Không được thực hiện hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của Chúng tôi.

 12. Không thực hiện hành vi lôi kéo khách hàng/Cộng tác viên bất chính bằng các hình thức sau đây:

 • Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng/Cộng tác viên về Chúng tôi hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp nhằm thu hút khách hàng/Cộng tác viên;

 • So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của Chúng tôi nhưng không chứng minh được nội dung.

 1. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Thỏa thuận, Chính sách Cộng tác viên và văn bản khác có liên quan.

     IX.   CHẤM DỨT THỎA THUẬN

      Thỏa thuận cộng tác viên này chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. Các bên thỏa thuận chấm dứt.

 2. Chúng tôi thông báo chấm khi Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp: không đáp ứng điều kiện cộng tác viên, vi phạm quy định của pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong Thỏa thuận này hoặc quy định của Chúng tôi, hoạt động của Cộng tác viên không đạt hiệu quả trong 03 tháng liên tiếp và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 3. Khi chấm dứt hợp tác, Cộng tác viên chấm dứt mọi hoạt động và quyền lợi theo của mình được quy định tại Thỏa thuận này. 

 4. Khi chấm chấm Thỏa thuận Chúng tôi có quyền thực hiện: Xóa tài khoản, khóa tài khoản, cấm sử dụng dịch vụ do Chúng tôi và đối tác Chúng tôi cung cấp. Thu hồi/khóa/hủy tài số lượng UP chúng tôi đã tặng cho Cộng tác viên theo quy định tại Điều IV Thỏa thuận...

 5. Chúng tôi có quyền yêu cầu/đề nghị Cộng tác viên bồi thường thiệt hại cho Chúng tôi khi có hành vi vi phạm.  Ngoài các biên pháp xử lý trên Chúng tôi còn có quyền áp dụng các quy định của Pháp luật để xử lý.

       X.     QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

 2. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa Thỏa thuận này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Thỏa thuận được chỉnh sửa lên Trang Chúng tôi. Việc Cộng tác viên tiếp tục sử dụng Trang Chúng tôi sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Cộng tác viên chấp nhận Thỏa thuận được chỉnh sửa.

 3. Cộng tác viên không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Cộng tác viên theo đây.

 4. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Chúng tôi không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Chúng tôi vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

 5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến các điều khoản khác trên Trang Chúng tôi, vui lòng liên hệ Chúng tôi.

 

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG CHÚNG TÔI, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

 

Lưu ý: Thỏa thuận và chính sách này chỉ áp dụng cho Cộng tác viên chính thức của Chúng tôi tức là Cộng tác viên được Chúng tôi tuyển dụng/đào tạo. Trong trường hợp Bạn biết đến Chương trình Cộng tác viên của Chúng tôi và tự đăng ký tài khoản Cộng tác viên thì Bạn chưa là Cộng tác viên chính thức của Chúng tôi, do đó nếu muốn được hưởng quyền lợi và chính sách của Cộng tác viên thì bạn vui lòng liên hệ với Bộ phận nhân sự của Chúng tôi theo thông tin bên dưới bạn nhé:

Email: tamht.global@gmail.com; Điện thoại: 0986247542.

 

Bản đăng tháng 7/2021